Privacybeleid

Meest recente datum van wijziging: februari 2022

Deze privacyverklaring (‘Privacyverklaring’) geeft u informatie over uw persoonsgegevens die worden gebruikt op www.steppinout.nl (‘Website’) of in het kader van onze dienstverlening, bijvoorbeeld om u te informeren over onze producten en diensten en deze aan u te verkopen, en voor het onderhoud, de verbetering en het beheer van onze producten en diensten, maar ook om u de beste ervaring te bieden wanneer u contact met ons heeft. Steppin' Out respecteert de privacyrechten van haar (online) bezoekers en erkent het belang van de bescherming van de privacy van verzamelde persoonsgegevens. Om deze reden heeft Steppin' Out strikte beleidslijnen en beveiligingsmaatregelen ingesteld om uw persoonsgegevens te beschermen.

Deze Privacyverklaring bevat de belangrijkste informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Steppin' Out Fashion B.V., met hoofdkantoor te Veemarktkade 8-J1, 5222 AE ‘s-Hertogenbosch, als verwerkingsverantwoordelijke (Steppin' Out of we).

Inleiding

In overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 (‘AVG’) streeft deze Privacyverklaring ernaar u een duidelijk inzicht te verschaffen in de soorten persoonsgegevens die we verzamelen en hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, eventueel uitwisselen, en beschermen. Hierin worden ook de opties uitgelegd die u heeft om uw gegevens te beheren en wordt uitgelegd welke rechten u in dat kader heeft. Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u de Website bezoekt en/of gebruikt. Door gebruik te maken van de Website gaat u ermee akkoord en begrijpt u dat we uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring verwerken.

1. Gegevens die Steppin' Out verwerkt en waarom
1.1.        Juridische grondslag voor de verwerking
1.2.        Gebruik van gegevens en doeleinden
1.3.        Sociale netwerken
1.4.        Cookies
2. Deelt Steppin' Out uw gegevens met anderen?
3. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
4. Bescherming en beheer van uw persoonsgegevens
5. Minderjarigen
6. Welke rechten kunt u uitoefenen in verband met uw persoonsgegevens?
7. Klachten
8. Wijzigingen van of in deze Privacyverklaring
9. Neem contact met ons op

1. Gegevens die Steppin' Out verwerkt en waarom

Steppin' Out vraagt om bepaalde persoonsgegevens om u de producten of diensten te kunnen leveren die u wenst. Bijvoorbeeld wanneer u bestellingen plaatst, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of een account aanmaakt. Daarnaast kunnen wij door uw interactie met ons of onze Website bepaalde gegevens verzamelen.

1.1.        Juridische grondslag voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van de volgende grondslagen:

 • Ter uitvoering van een overeenkomst met u: Wanneer we uw gegevens verwerken voor de totstandkoming van de koopovereenkomst met u, zorgen we ervoor dat we uitsluitend de minimale informatie gebruiken die nodig is voor de uitvoering daarvan.
 • Verstrekking van uw persoonsgegevens voor bepaalde activiteiten is een contractuele verplichting. U bent vrij om uw gegevens al dan niet te verstrekken, maar het is zonder de gevraagde gegevens niet mogelijk om de overeenkomst met u aan te gaan of uit te voeren en om aan uw verzoeken te voldoen. Dit betekent bijvoorbeeld dat u geen producten kunt kopen en onze diensten niet kunt gebruiken en dat wij uw verzoeken niet kunnen verwerken.
 • Uw toestemming: We voeren bepaalde de verwerkingshandelingen alleen uit indien u ons uw uitdrukkelijke toestemming daartoe heeft gegeven, bijvoorbeeld in het kader van marketingactiviteiten, het verzenden van nieuwsbrieven, en de analyse van uw surfgedrag en consumptiepatronen binnen het gebruik van uw account, om uw ervaring op onze Website te personaliseren.
 • Als u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken.
 • Onze gerechtvaardigde belangen: We hebben in bepaalde gevallen gerechtvaardigde belangen om uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld om onze bedrijfsactiviteiten verder te ontwikkelen en onze Website te verbeteren.
 • Een wettelijke verplichting: We moeten voldoen aan wettelijke voorschriften. Zo zijn wij verplicht uw gegevens te verwerken indien dat een vereiste is in verband met belastingen, sanctiewetgeving, vorderingen, beslagen, bestrijding van witwassen, het voorkomen van de financiering van terrorisme, het voorkomen van fraude en overkreditering.

1.2.        Gebruik van gegevens en doeleinden

Steppin' Out kan de volgende gegevens verzamelen en verwerken voor de volgende doeleinden op basis van de aangegeven grondslagen:

 • Inschrijving op e-mailberichten en nieuwsbrieven:
  U kunt zich inschrijven voor de wekelijkse nieuwsbrief van Steppin' Out door uw e-mailadres te verstrekken in de nieuwsbriefmodule onderaan elke pagina van de Website of bij het afronden van uw bestelling. We versturen de nieuwsbrief uitsluitend naar online (of aangemelde) bezoekers indien u ervoor heeft gekozen de nieuwsbrief te ontvangen. Al onze e-mailberichten bevatten een knop voor afmelding, zodat u zich op elk gewenst moment kunt uitschrijven voor de ontvangst van e-mailberichten in de toekomst. U kunt ook contact met ons opnemen via onze contactgegevens om uw rechten uit te oefenen.

 • Uw account:
  Tijdens het afronden van uw bestelling via de Website is het mogelijk een account aan te maken. Daarvoor dient u uw e-mailadres en een wachtwoord op te geven. In het account kunt u meerdere afleveradressen beheren, hiervoor vragen we naar uw NAW gegevens (Straatadres, huisnummer, postcode en plaatsnaam) en telefoonnummer.

 • Verkopen en leveren van producten:
  Om uw bestelling te verwerken en te leveren, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens, zoals uw winkelwagen, betalingsgegevens (creditcardnummer), aflevergegevens, verzend- en factuuradres, het bestelnummer, en aankoopgeschiedenis bij Steppin' Out. Wij vragen daarnaast om uw e-mailadres en telefoonnummer om uw bestelling (per e-mail) te bevestigen, u te informeren over uw bestelling, en eventueel contact met u op kunnen nemen om de levering van de door u gekochte producten op een veilige en efficiënte manier te laten plaatsvinden. Deze aankoop- en betalingsgegevens worden ook verwerkt om uw leveringen, eventuele claims, retouren en terugbetalingen te beheren.

Deze gegevens gebruiken we indien nodig ook om uw identiteit te verifiëren in dat kader. De bestelgegevens kunnen ook worden gebruikt voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten op basis van ons gerechtvaardigd belang daartoe, bijvoorbeeld door u te vragen naar een beoordeling van de door u gekochte producten. We verwerken deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons. In het kader van onze klantenservice verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen.

 • Informatie over uw voorkeuren:
  Dit is informatie die we gebruiken om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring heeft wanneer we contact hebben met elkaar. Dit omvat onder meer: voorkeurstaal, artikelen op de verlanglijst, eerste afleveradres en browserinstellingen. We hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken of vragen daarvoor voorafgaand uw toestemming.

 • Contact:

U kunt ons benaderen via e-mail, telefoon, of social media voor eventuele vragen of opmerkingen. We gebruiken uw contactgegevens (zoals uw naam, telefoonnummer, verzend- en factuuradres, e-mailadres) om uw vragen te behandelen, klachten en retouren af te handelen en eventuele technische ondersteuning te bieden. Deze contactgegevens verwerken wij ter uitvoering van uw contactverzoek (of in het verlengde van uw bestellingen). We kunnen ook contact met u opnemen als er een probleem is met uw bestelling of om u uit te nodigen (op vrijwillige basis) de door u gekochte producten te beoordelen.

 • Ter controle van uw identiteit:

In bepaalde gevallen zijn wij genoodzaakt uw identiteit te verifiëren en te controleren, om te verzekeren dat u bent wie u zegt te zijn, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat wij op basis van een verzoek daartoe geen persoonsgegevens verstrekken aan de verkeerde persoon.

 • Tonen van gerichte advertenties en passende producten:

Met behulp van cookies en vergelijkbare technieken verzamelen wij gegevens over uw surfgedrag, het door u gebruikte apparaat (zoals uw browsertype, versies, en besturingssysteem), uw geografische locatie (zoals uw huidige inloglocatie of uw IP-adres en gps-gegevens), en het gebruik van onze Website (zoals de datum en het tijdstip van uw bezoek, hoe lang u op onze Website bleef,  de doorverwijzings-URL (indien u via een andere website of een advertentie op onze Website bent terechtgekomen), en de bezochte pagina’s) om u gerichte advertenties te tonen.

De gegevens over uw gebruik van onze Website (waaronder uw aankoopgeschiedenis, surfgedrag, en interacties tijdens het winkelen) worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat we alleen informatie tonen die relevant is voor u, die u de beste deals en aanbiedingen biedt waarin u interesse zou kunnen hebben en om uw ervaring als een gebruiker van de Website te optimaliseren.

 

Mogelijk verzamelen wij ook informatie via sociale netwerken op basis van openbare informatie, zoals knoppen voor sociale media, interacties en berichten via sociale media, uw ‘Likes’ en overige reacties, uw connecties via sociale media, en uw foto's, om u beter te begrijpen, om een betere relatie met u als consument op te bouwen, producten volgens uw wensen te produceren en om onze marketing te richten op berichtgeving die u nuttig en interessant vindt (op basis van uw onlinegedrag), alsook om uw sociale media te optimaliseren. Op basis van deze gegevens kunnen (via profilering) profielkenmerken worden afgeleid om u gerichte advertenties te tonen.

 

Wij verzamelen en verwerken deze gegevens enkel indien u daartoe uw toestemming heeft verleend. Meer informatie over het geven of intrekken van toestemming via cookies vindt u in ons ons cookiebeleid.
 

 • Verbetering Website en onze dienstverlening:
  Uw (beperkte) locatiegegevens zullen ook worden gebruikt om de voor u relevante informatie (en taal) weer te geven. Wij gebruiken deze gegevens ook om ons netwerk te beveiligen en onze diensten te verbeteren. Daartoe hebben wij een gerechtvaardigd belang.

We wijzen u erop dat we geen betalingsgegevens op onze servers verzamelen of opslaan. Dat doen we via derden met wie we een overeenkomst tot gegevensverwerking zijn aangegaan en die passende veiligheidsvoorzieningen hebben ingesteld om alle gegevens en persoonlijke informatie die wordt verkregen, te beveiligen. Meer informatie over deze derde partijen vindt u onder punt 2.

1.3.        Cookies

We kunnen ook informatie verkrijgen door het gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat naar de browser wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw apparaat wanneer u onze Website bezoekt. Het gebruik van cookies helpt ons om onze Website te verbeteren en een persoonlijkere ervaring te bieden. Sommige advertenties op onze Website worden beheerd door derde bedrijven. Opgemerkt dient te worden dat deze bedrijven ook cookies kunnen gebruiken om gegevens over onze gebruikers te verzamelen.

Wanneer u onze Website bezoekt, worden unieke cookies geplaatst om uw browser te herkennen uit alle overige browsers die onze Website bezoeken. Raadpleeg voor meer informatie ons cookiebeleid.

2. Deelt Steppin' Out uw gegevens met andere partijen?

Uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen verstrekt aan derde partijen. Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitoefenen, werken we namelijk samen met een aantal derden die deskundig zijn op hun deelgebieden, zoals onze belangrijkste dienstverleners. Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan dergelijke partijen in beginsel enkel voor zover dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, als wij hiertoe uw toestemming hebben of als wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben. Denk aan partners voor betaling, bezorging en orderverwerking.

Sommige partijen kwalificeren als zogenoemde verwerker en zullen uw persoonsgegevens dus niet voor eigen doeleinden verwerken, maar alleen in overeenstemming met de door Steppin' Out gegeven instructies. Deze verwerkers zijn naar behoren geselecteerd en bieden de garantie dat de regels inzake de verwerking van persoonsgegevens worden nageleefd.

We kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan de politie en aan gerechtelijke en administratieve instanties, overeenkomstig de wet, voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten, de voorkoming en bescherming van bedreigingen van de openbare veiligheid, om ons in staat te stellen om een recht voor de rechtbank uit te oefenen of te verdedigen, alsook om andere redenen in verband met de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Ook is het mogelijk dat wij bij de verkoop van bepaalde bedrijfsmiddelen, een fusie of een overname uw persoonsgegevens verstrekken aan de potentiële koper.

3. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens voor een beperkte periode, afhankelijk van de soort activiteit die is betrokken bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo worden de gegevens die worden gebruikt om u nieuwsbrieven of aanbiedingen te sturen verwijderd nadat u zich weer uitschrijft, en worden de persoonsgegevens die worden gebruikt om uw account aan te maken binnen 2 jaar gewist na stopzetting van dit account. We bewaren deze persoonsgegevens nadat u uw account heeft verwijderd echter langer voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, en ten behoeve van fraudebewaking, -opsporing en -voorkoming. We bewaren uw gegevens ook om te voldoen aan onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen en onze verplichtingen inzake financiële verslaglegging. Indien we uw gegevens bewaren, doen we dat in overeenstemming met alle verjaringstermijnen en verplichtingen inzake bewaring van gegevens die zijn opgelegd door de toepasselijke wetgeving.

Na deze periodes worden uw gegevens definitief verwijderd of anderszins onomkeerbaar geanonimiseerd.

4. Bescherming van uw persoonsgegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, wijziging, toegang of onjuist gebruik. Dit omvat met name de volgende maatregelen:

Versleuteling en beveiliging

Steppin' Out heeft diverse beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van uw persoonsgegevens te behouden. Alle door u verstrekte betalingsgegevens worden verstuurd via de Secure Socket Layer-technologie (SSL), waarmee uw gegevens worden versleuteld voordat deze aan ons worden verstrekt om deze gegevens tegen onbevoegd gebruik te beschermen. Naast SSL-versleuteling gebruiken we de MasterCard SecureCode die zorgt voor een extra niveau van beveiliging wanneer u een bestelling plaatst. Deze code beschermt u tegen onjuist gebruik van uw creditcardnummer. Alle betalingsgegevens worden verwerkt via een portaalprovider en worden niet op onze servers opgeslagen of verwerkt. Hoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kan beveiliging niet worden gegarandeerd.

Koppelingen van derden

Onze Website kan koppelingen naar externe, door andere bedrijven beheerde websites bevatten. Deze koppelingen van derden kunnen persoonsgegevens van bezoekers aan hun website verzamelen. Steppin' Out is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud en activiteiten van deze gekoppelde websites.

5. Minderjarigen

Als u jonger bent dan 16 jaar, vragen we u om uw ouder of voogd op de hoogte te stellen en de toestemming van een ouder of voogd te verkrijgen voordat u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt.

6. Welke rechten kunt u uitoefenen in verband met uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om de door ons van u verkregen persoonsgegevens in te zien en te wijzigen of aan te vullen. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In bepaalde gevallen kunt u ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, deze door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of deze te verwijderen. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u een verzoek sturen naar onze klantenservice via info@steppinout.nl, waarbij u aangeeft dat het een verzoek met betrekking tot persoonsgegevens betreft.

Om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verstrekken aan iemand anders, kunnen wij u vragen bepaalde persoonsgegevens te verstrekken om uw identiteit te verifiëren. Zo kunnen wij u vragen om in te loggen in uw account, of om de laatste cijfers van uw rekeningnummer, uw telefoonnummer of andere gegevens te verstrekken.

U ontvangt binnen een maand na ontvangst van uw verzoek een overzicht van uw gegevens of een antwoord op uw verzoek, tenzij wij te maken hebben ingewikkelde verzoeken of een groot aantal verzoeken. In die gevallen kunnen wij onze reactietermijn met twee maanden verlengen. Daarover zullen wij u in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren.

7. Klachten

Hoewel we hopen dat dat niet nodig is, kan het voorkomen dat u klachten heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens; stuur in dat geval een e-mail met een beschrijving van uw klachten naar info@steppinout.nl. We zullen uw klachten in behandeling nemen en reageren op alle door ons ontvangen klachten.

Als u van mening bent dat wij ten onrechte geen gehoor hebben gegeven aan uw verzoek(en) of de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is uitgevoerd, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de naleving van de regels inzake gegevensbescherming. In Nederland kunnen deze klachten worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Indien u ontevreden bent over de manier waarop de klacht is behandeld, kunt u vervolgens beroep indienen bij de rechter.

8. Wijzigingen van of in deze Privacyverklaring

Steppin' Out behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen worden gepubliceerd op onze Website, met vermelding van de datum van de laatste bijwerking ervan. Indien u de Website blijft bezoeken, bent u automatisch gebonden aan de gewijzigde Privacyverklaring. Daarom adviseren we u om deze Privacyverklaring regelmatig te controleren.

9. Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over ons gebruik van uw gegevens, hoe uw rechten uit te oefenen of over onze beleidslijnen, neemt u dan contact met ons op via de onderstaande gegevens.

Telefoon: +31(0) 73- 8700 135 (maandag t/m vrijdag 9:00 – 17:00 CET)
E-mail: info@steppinout.nl