Gebruikersvoorwaarden

Algemeen
De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website door de gebruiker. Door de website te bezoeken accepteert de gebruiker de toepasselijkheid van de gebruiksvoorwaarden.

Indien de gebruiker gebruik maakt van de webshop, zijn de Algemene Voorwaarden Webshop van toepassing. Personen onder de 16 jaar dienen toestemming van een van hun ouders of van hun voogd te vragen, voordat gebruik van de website mag worden gemaakt. Personen onder de 16 jaar kunnen geen gebruik maken van de Webshop.  

Disclaimer
Steppin’ Out besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.
Steppin’ Out is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.
Steppin’ Out is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Steppin’ Out of door de gebruiker aan Steppin’ Out door middel van de website of anderszins langs elektronische weg. Steppin’ Out is niet aansprakelijk voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van informatie verstrekt middels de website. Steppin’ Out is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Steppin’ Out.  

Intellectuele eigendom
De intellectuele eigendomsrechten op handelsnamen, merken, (foto)grafische afbeeldingen, het ontwerp en de inhoud van de website berusten bij Steppin’ Out of haar licentiegevers. Informatie op de website, zoals tekst en afbeeldingen, mag niet worden verveelvoudigd, overgedragen, verspreid of opgeslagen worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Steppin’ Out, tenzij dit geschiedt voor strikt persoonlijke doeleinden.  

Privacy
De persoonsgegevens die de gebruiker door gebruik van de website aan Steppin’ Out verstrekt, worden verwerkt overeenkomstig het privacybeleid van Steppin’ Out.